Det vil allerede nu være muligt at lave en forhåndsreservation for La Marmotte & Maratona dles Dolomites 2017, dog med forbehold for de antal startnumre vi får, indkvartering og transportform.
Vi håber at have vores pakker klar ultimo august/primo september.